SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRESEÇ Eğitimleri
Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Eğitimleri
Petrol Ofisi faaliyet alanları ağır ve tehlikeli işler kapsamına girmektedir. Çalışanlara, genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, iş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler, kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, işyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, kişisel koruyucu alet kullanımı , ekranlı ekipmanlarla çalışma, uyarı işaretleri, kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, temizlik ve düzen, yangın olayı ve yangından korunma, termal konfor şartları, ergonomi, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, İlk yardım ve kurtarma gibi konularda eğitim verilmesinin yanında, mesleki yeterliliklerinin sağlanması için mesleki eğitimler de gerçekleştirilmektedir.
 
 

Gümrükler Muhafaza İhbar
© 2011 OMV Petrol Ofisi A.S  |    Yasal Koşullar   |   Gizlilik Sözümüz   |    Site Haritası