BASIN ODASI > Basın Bültenleri
 Basın Bültenleri
 
OMV PETROL OFİSİ A.Ş. ORTAKLARINA DUYURU

Kaydileştirilmeyen hisse sahipleri tüm haklarını 31.12.2012’de kaybedeceklerdir.

13 Şubat 2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun’un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen şirketimize ait tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

Yapılan bu düzenleme sonucunda, sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kendi adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamazlarsa, anılan tarihten itibaren bu hisselerden doğan tüm haklarını kanun gereği kaybedeceklerdir.

Bu nedenle, fiziki olarak ellerinde bulunan ve henüz kendi adlarına kaydileştirilmemiş hisse senetlerine sahip olan pay sahiplerimizin, haklarının kaybolmaması için en kısa sürede fiziki hisselerini kaydileştirmek üzere şirketimizin anlaşmalı aracı kurumu olan Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne müracaat etmeleri yeterli olacaktır.

İş bu duyuru, pay sahiplerimizin haklarının korunması amacıyla yapılmış olup, kaydileştirme işlemleri için zamanında işlem yapmayan pay sahiplerimizin kanunun amir hükümlerinin uygulanması sonucu 31 Aralık 2012 tarihinde oluşabilecek hak kayıplarından dolayı Şirketimizin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını beyan ederiz.

Şirketin hisse senedi sahiplerine saygıyla duyurulur.

Bilgi: Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : 0.212.384 10 10

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü: 0.212 329 19 67

OMV PETROL OFİSİ A.Ş.

<Geri

 
 

Gümrükler Muhafaza İhbar